Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

 Το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ προσφέρει ένα ακόμα  δυναμικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
Πρόκειται για  ένα ΠΜΣ με αντικείμενο την Νεφρολογία το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν κάτοχοι τίτλου του πρώ­του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Το ευέλικτο πρόγραμμα του ΠΜΣ (από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι  Κυριακή και μόνο μια φορά περίπου τον μήνα)   είναι έτσι διαρθρωμένο που το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό σε εργαζόμενους να το παρακολουθήσουν χωρίς αυτό να σταθεί εμπόδιο στις υπόλοιπες καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και δραστηριότητές τους  προσφέροντας έτσι την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επίπεδου και αναγνώρισης.
Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» για να αποχτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο γνώσης και εξειδίκευσης και διεκδικώντας και μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 30/09/2019 στην ηλεκτρονική δ/νση: achampou@alex.duth.gr με Θέμα: Αίτηση για το ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλ: 2551030341 και 2551353145
και στο email: nephrol@med.duth.gr Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου