Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"02 -04 Νοεμβρίου 2018 


1η Εκπαιδευτική Συνάντηση Α΄εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νεφρολογία με τίτλο:

"Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"


Συμμετέχοντες  1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: 

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
Στυλιανός Παναγούτσος Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
Σάββας Δευτεραίος Επίκ.Καθηγητής Ακτινολογίας ΔΠΘ
Χριστίνα Τσίγαλου Επίκ.Καθηγήτρια  Ιατρικής –Μοριακής Μικροβιολογίας ΔΠΘ
Άγγελος Τσαλκίδης Καθηγητής Παιδιατρικής ΔΠΘ
Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος Επιμελήτρια Α΄στο ΠΓΝΑ 

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

H Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας στο eClass

Παρακάτω θα σας δώσουμε μερικές εικόνες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το eclass.duth.gr μέσα από το οποίο θα μπορείτε να βλέπετε και να παρακολουθείτε τα νέα μας όσο αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" που σύντομα θα ξεκινήσει. Η πρόσβαση στο μάθημα θα είναι ανοιχτή σε όλους μέχρι το ξεκίνημα των μαθημάτων, έπειτα όσοι Μ.Φ. επιλεγούν με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα παραλάβουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

 Το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ προσφέρει ένα ακόμα  δυναμικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
Πρόκειται για  ένα ΠΜΣ με αντικείμενο την Νεφρολογία το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν κάτοχοι τίτλου του πρώ­του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Το ευέλικτο πρόγραμμα του ΠΜΣ (από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι  Κυριακή και μόνο μια φορά περίπου τον μήνα)   είναι έτσι διαρθρωμένο που το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό σε εργαζόμενους να το παρακολουθήσουν χωρίς αυτό να σταθεί εμπόδιο στις υπόλοιπες καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και δραστηριότητές τους  προσφέροντας έτσι την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επίπεδου και αναγνώρισης.
Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» για να αποχτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο γνώσης και εξειδίκευσης και διεκδικώντας και μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 30/09/2019 στην ηλεκτρονική δ/νση: achampou@alex.duth.gr με Θέμα: Αίτηση για το ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλ: 2551030341 και 2551353145
και στο email: nephrol@med.duth.gr Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Για διευκρινίσεις σχετικά με το ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" μπορείτε να επικοινωνείτε στην δ/νση: nephrol@med.duth.gr

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΦΕΚ- Κανονισμός ΠΜΣ: "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ


 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Νεφρολογία  και προκηρύσσει 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο:

 «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» ορίζεται κατά ανώτερο όριο στους είκοσι πέντε (25).
H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ στη «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία  (3)  εξάμηνα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν έως και 30/09/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.     Αίτηση συμμετοχής
2.     Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
3.     Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου  ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι  την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.
Ειδικά για τους  υποψηφίους που προέρχονται  από  Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής  απαιτείται επιπλέον του πτυχίου τους βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ.
4.     Παράρτημα  διπλώματος - αναλυτική βαθμολογία.
5.     Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία
6.     Αποδεικτικό  γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
7.  Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή  ηλεκτρονικά.
Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην δ/νση: achampou@alex.duth.gr με Θέμα: Αίτηση για το ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Σεμιναρίων» (1ος όροφος – χώρος Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Α) σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων όπως αναφέρονται στο καταστατικό του  η οποία ορίζεται στις 2.500€, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε δόσεις. 
Με την αποδοχή της φοίτησής τους 700,00€ και κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου από 600,00€.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Kατάργηση υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Ενημερώνουμε όσους και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για το ΠΜΣ την συμμετοχής τους στην διαδικασία της επιλογής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
"Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" και

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Αυστηρά πρόστιμα και εντατικοί έλεγχοι για την απαγόρευση του καπνίσματος (Εγκύκλιος)

Με νέα εγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και τις επιμέρους πτυχές της, επιχειρώντας να τηρηθούν οι στόχοι της μέσω πιο αυστηρών και τακτικών ελέγχων.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της προσπάθειας για την καταπολέμηση, τόσο του

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Ευζην : Συμπτώματα και αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας

O κ. Πλουμής Πασαδάκης, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ μιλάει  στην Βάσω Μαγαλιού και στην εκπομπή Ευ ζην  στο Thrakinet tv 

για τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση της 

νεφρικής ανεπάρκειαςhttps://www.youtube.com/2o μέρος


  αρχισυνταξία εκπομπής: Έλενα Πηλίτση 

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

3o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναικής Κάθαρσης, 3-5 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη


                         
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενήσουμε το 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3-5 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Astir Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη.
Στην Πανελλήνια αυτή Συνάντηση επιδιώκεται μέσα από την παρουσίαση των καίριων αλλά και των αμφιλεγόμενων θεμάτων της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, η επανεκπαίδευση και η επικαιροποίηση πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων, ώστε να αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος του νοσηλευτή της Περιτοναϊκής Κάθαρσης και του ιατρού νεφρολόγου που οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής, επαρκής και ωφέλιμη εφαρμογή της.
H πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία ιστορικά και γεωγραφικά αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων και λαών με κουλτούρες και βαθιές ιστορικές και πνευματικές ρίζες, είναι η πόλη που φιλοξένησε το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις 21-23 Μαρτίου 1991, υπό τον αείμνηστο καθηγητή Βασίλη Βαργεμέζη.
Έτσι 26 χρόνια μετά, η Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με ιδιαίτερη προσοχή ετοίμασε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με όλα τα βασικά και επίκαιρα θέματα της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, τα οποία θα παρουσιαστούν με μορφή διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών, συζητήσεων ειδικών περιστατικών και με δορυφορικά συμπόσια.
Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Αλεξανδρούπολη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Πλουμής Σ. Πασαδάκης
Καθηγητής Νεφρολογίας
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ.